บทความพระเครื่อง, เหรียญหลวงพ่อ, พระเหรียญ, หลวงพ่อ, ร้านพระยอดนิยม Online ตลอด 24 ชั่วโมง

 ข่าวประชาสัมพันธ์

.............................................

 บทความพระเครื่อง

.............................................


บทความพระเครื่อง


จันทิพย์ คาดประกบ

เรื่อง ประวัติหลวงพ่อท่านเขียว วัดหรงบน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


     เป็นยังไงกันบ้างครับทุกๆท่านที่เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมพระเครื่องและติดตามบทความพระเครื่องของทางเว็บไซต์ร้านพระยอดนิยม www.prayotniyom.com กันเป็นประจำ สำหรับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ฝนก็ตกช่วงเย็นหลังเลิกงาน ห้าโมง เกือบจะเป็นประจำทุกวันกันเลยใช่ไหมละครับ สำหรับส่วนตัวผมต้องใช้เวลาในการเดินทางกลับบ้านเพิ่มมากขึ้น ผมต้องอยู่บนรถเมล์นี้ยาวเป็นชั่วโมงๆ กลับถึงบ้านก็หมดสภาพกันแล้วละครับ 55 ส่วนตัวผมก็บ่นไปงั้นละครับทำยังไงได้มนุษย์เงินเดือนนิครับ
     สำหรับในส่วนของบทความพระเครื่องในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหลวงพ่อท่านนั้นก็คือ
     "หลวงพ่อท่านเขียว"หรือ "ท่านเขียว" วัดหรงบน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้นเองละครับทุกๆท่าน โดยในวันนี้ก็จะเป็นประวัติโดยสังเขปของท่านครับ
     โดย "หลวงพ่อท่านเขียว" นั้นถือกำเนิดขึ้นในตระกูลของชาวนา ในวันอาทิตย์ แต่ไม่ปรากฎข้างขึ้นข้างแรมที่แน่ชัด ในเดือนยี่ ปีมะเมีย พ.ศ. 2424 ณ ตำบลบางตะพงษ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีบิดาท่านชื่อ นายปลอด กับ มารดาชื่อ นางแป้น และมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด 4 คน แบ่งเป็น ชาย 2 หญิง 2 ส่วนหลวงพ่อท่านเขียวเป็นพี่ชายคนโต น้องชายชื่อนายพลับ มีน้องชื่อ นางเอียด และนางปาน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าน้องชายและน้องสาวท้องเดียวกันของท่านนั้นได้เสียชีวิตกันก่อนท่าน
หลวงพ่อท่านเขียว วัดหรงบน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
     เพราะว่าในสมัยก่อนนั้นคนที่เกิดในตระกูลของชาวนา นั้นมีความยากลำบากแสนเข็ญต้องต่อสู้ดิ้นรนกับดินฟ้าอากาศ ความเหน็ดเหนื่อยต่างๆนานานับประการ แต่ธรรมชาติก็สอนให้คนนั้นอดทน สอนให้รู้จักการเอาชนะหรือแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรค และคนเล่านี้ก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญ เสียสละเพื่อส่วนรวม และด้วยความมุมานะของท่านจึงสามารถต่อสู้กับภัยธรรมชาติวันแล้ววันเล่าจนย่างเข้า สู่วันเบญจเพส
     โดยในก่อนหน้านี้ บิดาและมารดา ซึ่งมีฐานะยากจน ก็ได้ฝากฝังให้พระสงฆ์ในวัดใกล้บ้านช่วยอบรมสั่งสอน จนท่านสามารถอ่านออกเขียนได้ตามอักขระสมัยนั้น แต่ด้วยอุปนิสัยส่วนตัวของท่านเป็นคน ที่มีรูปร่างสูงโปร่ง ดูสุขุมเยือกเย็น ตลอดจนมีนิสัยชอบการศึกษาเล่าเรียนเป็นชีวิตจิตใจ จึงสามารถศึกษาเล่าเรียนสำเร็จไปตามอัตภาพของตนเอง แต่นั้นหาหยุดอยู่กับที่ไม่ ยังคงหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งท่านแลเห็นอย่างชัดเจนนั้นคือ ตัวเราเป็นทุกข์ มีอนิจจุ อนันตา ไม่เที่ยง มนุษย์ทุกคนล้วนต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฎฎจักร หาสาระแก่นสารไม่ได้ ท่านเห็นชีวิตของพระภิกษุสงฆ์สามเณรมีข้อวัตรปฏิบัติที่วงบเคร่งครัด เยือกเย็นจึงตัดสินใจสละเพศฆราวาสเข้าสู่วัดเมื่ออายุได้ 22 ปี
     บิดา มารดา ของท่านก็ยินยอมนำไปฝากตัวเข้าอุปสมบท ณ วัดคงคาวดี (กลาง) เมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2446 มีพระครูสมัย เป็นพระอุปัชญายะพระครูบริหารสังฆกิจ (เต็ง) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระเกื้อเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า "อินทมุนี" แรกเริ่มเมื่อครองผ้าเหลือง หลวงพ่อท่านเขียวได้อยู่ปรนนิบัติรับใช้ฟังโอวาทจากพระอุปัชฌายะ และศึกษาเล่าเรียนกับพระอาจารย์เอียดที่วัดเบน เรื่อยมาจนกระทั่งตั้งสัจจะปฏิญาณต่อตนเองว่า "ขอถือบวชหมายอยู่ใต้ร่มผ้ากาสวพัสตร์ตลอดชีวิต" เพื่อหาหนทางพ้นทุกข์ ตัดอาสวะกิเลสให้สิ้น
     หลวงปู่เขียว ท่านตระหนักเสมอว่า คนเราที่จะหลุดพ้นไปได้ต้องมีความรู้ทั้งในทางโลกและทางธรรม มีความเพียรที่มั่นคงรู้จักวางอารมณ์และกำหนดจิตด้วยปัญญารู้ทันต่อโลกที่มีการเกิด และดับในบั้น ปลาย หนทางเดียว คือ การเพิ่มพูนบารมีเสาะแสวงหาสัจจะธรรมด้วยตนเองเป็นหลักท่านจึงตัดใจอำลาพระอาจารย์ขอถือธุดงค์เป็นวัตร คือ ถือผ้านุ่งห่มผ้าบังสกุล 3 ชิ้น มี ผ้าสบง อังสะ จีวร บิณฑบาตและฉันอาหารมือเดียว (เอกา) เป็นวัตร เข้าสู่ป่าเพื่อหาที่สงัดเจริญภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน ท่องบ่นภาวนากำหนดจิต ใช้ปัญญาพิจารณาในกองสังขารที่เกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี่ ได้แก่ ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งเกิดเป็นสังขารที่มีวิญญาณครอบครองและสังขาร ที่ไม่มีวิญญาณครอบครอง
     เพราะทุกอย่างตั้งอยู่ในขันธ์ 5 เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ การใช้ปัญญาพิจารณาคิดใคร่ปัญหาธรรมไปตามลำดับขั้นตอนนั้น ย่อมทำให้เกิดปัญญาแตกฉานรู้ว่าขันธ์ 5 ของมนุษย์และเมื่อไคร่ครวญโดยละเอียดแล้ว จะเหลือเพียง รูปธรรม นามธรรม การถือ ธุดงค์วัตรรอนแรมไปตามป่าเขา ซึ่งถือเป็นการฝึกจิตฝึกร่างกายให้มีความอดทนต่อความทุกข์ยาก เอาชนะธรรมชาติ ไม่กลัวร้อนไม่กลัวหนาวความเจ็บป่วยและความไม่กลัวตาย
     จิตใจที่ดีย่อมมีขันติ มีไตรสิกขาเป็นที่ตั้งศีล เว้นจาการประกอบกรรมชั่วทั้งปวง จิต ก็สงบและเมื่อสงบจิตก็เกิดสมาธิอันแน่วแน่มั่นคงปัญญาก็จะเกิดตามในที่สุด เนื่อง จาก ศีล ช่วยกำจัดกิเลศอย่างกลาง ปัญญา ทำหน้าที่ กำจัดกิเลสอยางละเอียด นอกจากนี้ปัญญาจะเป็นผู้ชี้แนะให้ละ ให้วาง ไม่ยึดมั่นถือ มั่นในกองสังขาร การฝึกฝนเจริญภาวนา วิปัสสนากรรมฐานให้เป็น ตามไปลำดับชั้น
     และเมื่อปฏิบัติไปตามประถมจะปรากฎปฐมฌาณ ทุติยะฌาณ และตติยะฌาณ คือ ฌาณชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง สามารถเข้าฌาณสมาบัติได้ครั้งละ 3 วัน 7 วัน 3 เดือน และเป็นปีโดยนั่งสงบนิ่ง ไม่ต้องการอาหารทุกชนิด ลมหายใจละเอียดอ่อนแม่เอาสำลีวางเกือบติดจมูกก็ตาม ลมหายใจเกือบไม่กระทบสำลีเลย
     และไม่ช้าไม่นานอภิญญาอันมี หูทิพย์ ตาทิพย์ กายทิพย์ และจิตทิพย์ ก็บังเกิดขึ้น สามารถแสดงอิทธวิธี คือ แสดงฤทธิ์ได้ หยั่งรู้วาระจิตของผู้อื่นทุกระยะ
     ทั้งนี้หลวงพ่อท่านเขียว ได้เดินธุดงค์ ติดต่อกันหลายปี ผ่านจังหวัดกระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ชุมพร ปัตตานี นราธิวาส ภูเก็ต พังงา เป็นต้น พบเห็นสัตว์ป่าหลากหลายชนิด แต่ก็หาทำลายชีวิตของท่านไม่ เพราะหลวงพ่อท่านเขียว ท่านได้แสดงเมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ให้มีเวร มีภัยแก่กัน ให้อยู่เป็นสุข สัตว์เหล่านั้น จึงกลับกลายเป็นมิตรในที่สุด
     หลวงพ่อท่านเขียวได้มรณะภาพที่วัดหรงบนในกุฏิของท่านรวมอายุได้ 95 ปี 74 พรรษาเมื่อวันขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะโรง ตรงกับวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 เวลาประมาณ 5 โมงเย็นครับ

อ้างอิงแหล่งข้อมูล :  
Web Site เพื่อนบ้าน :  รับสอนดนตรีตามบ้าน,รับสอนดนตรี,รับสอนขิม,รับสอนดนตรี ไทย,รับสอนไวโอลิน,รับสอนดนตรีบำบัดในเด็กและผู้สูงอายุ,รับสอนดนตรีเด็กเล็ก
ร้านขายเปียโน,ร้านขายเปียโนมือหนึ่ง,ขายเปียโน,ขายเปียโนมือหนึ่ง,ร้านขายเปียโนเยอรมัน,ขายเปียโนเยอรมัน,ร้านขาย Piano,ร้านขาย Piano มือหนึ่ง,ร้านขายเปียโน C.BECHSTEIN,ร้านขายเปียโน BECHSTEIN,ร้านขายเปียโน W.HOFFMANN,ร้านขายเปียโน ZIMMERMANN,เปียโนใหม่,ร้านขายเปียโนใหม่,ราคาเปียโน,ขายเปียโน,สอนไวโอลิน,เรียนไวโอลิน,รับทำ seo,เมนูอาหาร,สูตรอาหาร,รีวิวเค้ก,รีวิวกาแฟ,Review ร้านอาหาร,Review,รีวิวเกม,รีวิวภาพยนต์,รีวิวอนิเมะ,รับโปรโมทเว็บ,รับทำ seo ราคาถูก,รับทำ seo,โปรโมทเว็บ,Review,รีวิว,Preview,พรีวิว,พรีวิว,Preview,วิธีทำ,ส่วนผสม,สูตร,เมนู,สอนขับรถ,สอนขับรถกรุงเทพกรีฑา,สอนขับรถลำสาลี,สอนขับรถพัฒนาการ,สอนขับรถศรีนครินทร์,สอนขับรถลาดพร้าว,สอนขับรถบางกะปิ,สอนขับรถรามคำแหง,เรียนขับรถที่ไหนดี,เสื้อผ้าผู้ชาย,เสื้อผ้าผู้หญิง,กระโปรง,กระเป๋า,รองเท้า,เครื่องสำอางค์,ลงประกาศฟรี,โพสต์ฟรี,ลงโฆษณา,สอนขับรถ,ท่าสอบขับรถ
พระเครื่อง พระสมเด็จ พระหลวงพ่อ พระเครื่องหลวง พระบูชา พระเหรียญ พระปิดตา พระกรุ Online ตลอด 24 ชั่วโมง